Om Opsahl gruppen

 

Opsahl Gruppen jobber med boligutvikling, utleie og utvikling av næringseiendom, butikker innen sport og fritid, samt innovative miljøselskaper. Vi har som mål å levere kvalitet, yte fleksibilitet og skape verdier gjennom fornøyde kunder. Uansett hvilken av virksomhetene våre du er i kontakt med, ønsker vi at du sitter igjen med en god opplevelse. Våre sterke verdier, kvalitetsfokus og fagkompetanse ligger til grunn i alt vi gjør, og kunden er alltid i fokus. 

Se vår årsrapport for 2020 her.

Historien
Bak Opsahl Gruppen står Anders Opsahl. Allerede som barn var Anders en målbevisst gutt som la grunnlaget for sin virksomhet med produksjon og salg av blomster, jordbær, julenek, og tomater. Høy kvalitet ga merverdi og dannet viktig kunnskap tidlig. Noen år senere, som nyutdannet tømrermester, startet han sitt eget bygg- og entreprenørselskap. Derfra har veien gått fra kjøp og oppussing av små leiligheter og butikkseksjoner via enkeltstående villautbygginger, til dagens omfattende virksomhet. 

 

Forretningsidé

Opsahl Gruppen skal eie og drive solide og nytenkende virksomheter innen bolig, næringseiendom, sport og fritid og miljø. Vi skal stå bak virksomheter med sterke merkenavn, unike innen sine områder, som begeistrer og skaper verdi for sine kunder og samarbeidspartnere i generasjoner.

Miljø
Vi er vårt ansvar bevisst når det kommer til miljø. Vi var en av de første eiendomsaktørene i landet som ble miljøfyrtårnsertifisert og har som mål å dra markedet i riktig retning på dette området.

 

Opsahlfondet

 

Vi ønsker å være med og gjøre samfunnet litt bedre. Derfor har vi valgt å ta en aktiv rolle i nærmiljøet og støtte opp om lokale lag og foreninger i tillegg til nasjonale og internasjonale ordninger. Hvert år deler vi ut 1 million kroner totalt til ulike tiltak. Søk om støtte i dag. 

Søk Opsahlfondet

 

Nøkkeltall

Opsahl Gruppen er i vekst, noe man ser av nøkkeltallene som beskriver driftsinntektene og driftsresultatet for hele gruppen for de seneste årene. Her får du også et innblikk i tallene til Opsahl Bolig og Opsahl Eiendom på hhv. boliger og næringseiendom.  


Boliger under planlegging, regulering og oppføring: 2200

Selskapsstruktur