Opsahlfondet

 

Vi ønsker å være med og gjøre samfunnet litt bedre. Derfor har vi valgt å ta en aktiv rolle i nærmiljøet og støtte opp om lokale lag og foreninger. I tillegg er vi stolt sponsor av aktører innen bl.a. humanitær virksomhet og ideelle organisasjoner. Vi støtter både lokale og nasjonale tiltak. Av hva vi har gjort utenfor nærmiljøet kan vi nevne at vi er faddere for en hel barneby i El Salvador, vi har bygget en fødeklinikk i Uganda og en mobil helseklinikk i San Salvador. I tillegg er vi Amnesty Total supporter og vi støtter SOS Barnebyer og Røde Kors.

 

Av lokale tiltak har vi tildelt midler til flere idrettslag, korps og skoler. Av eksempler på mottakere kan vi trekke frem First LEGO league Oslo som er en spennende teknologiturneringen for ungdom, Grønmo golfklubb med prosjektet “Golf mot rus”, samt Norsk Forening for Williams Syndrom som ønsket støtte til at sine medlemmer kunne reise rundt i nærområdet og underholde med sin musikk på eldrehjem. Vi gleder oss til å kunne hjelpe flere spennende tiltak!

Ønsker du støtte?

Har du et tiltak du ønsker støtte til? Vi deler årlig ut midler, og ingen tiltak er for små. Så uansett om du er del av et idrettslag eller en lokal strikkeklubb du ønsker støtte til; fyll inn skjemaet under med din kortfattede søknad.

Årlig søknadsfrist: 1. september

Årlig tildeling av midler: Oktober

Maksbeløp: Vi ønsker å støtte flest mulige tiltak. Derfor støtter vi opp til kr. 50.000,- per tiltak. 

Ved eventuelle spørsmål rundt prosessen, ta kontakt med Elisabeth Juell. 

 

Kriterier for å motta midler

  1. Tiltaket skal gagne barn, unge, miljø eller lokalsamfunnet for øvrig
  2. Tiltaket skal være av positiv art og ha en tilknytning til idrett, kunnskap/skole, kultur, humanitær virksomhet eller lignende
  3. Tiltaket må ha et konkret behov for midler, enten det er til utstyr, et arrangement, prosjekt eller annet
  4. Alle som mottar midler fra Opsahlfondet må ha en plan på profileringen Opsahlfondet/Opsahl Gruppen får tilbake. Eksempler på profilering er presseomtale, plakater, skilt, omtale i sosiale medier og på nettsider, logo på klær etc. Eventuelle trykkostnader dekkes av Opsahl Gruppen og inngår ikke i midlene tildelt
  5. Alle som mottar midler fra Opsahlfondet må oversende et bilde som viser hva pengene har gått til

Vi tildeler dessverre ikke penger til ulike årskull innen lag/foreninger, vi ber derfor om at søknader fra lag/foreninger kommer fra sentralt hold.

 

SØK OPSAHLFONDET