Opsahlfondet

 

Vi ønsker å være med og gjøre samfunnet litt bedre. Derfor har vi valgt å ta en aktiv rolle i nærmiljøet og støtte opp om lokale lag og foreninger. I tillegg er vi stolt sponsor av aktører innen bl.a. humanitær virksomhet og ideelle organisasjoner. Vi støtter både lokale og nasjonale tiltak. Av hva vi har gjort utenfor nærmiljøet kan vi nevne at vi er faddere for en hel barneby i El Salvador, vi har bygget en fødeklinikk i Uganda og en mobil helseklinikk i San Salvador. I tillegg er vi Amnesty Total supporter og vi støtter SOS Barnebyer og Røde Kors.

 

Av lokale tiltak delte Opsahlfondet ut midler til 27 ulike aktører som søkte om midler til sitt tiltak i 2017. Av mottakerne var det flere idrettslag, korps og skoler. Av eksempler på mottakere kan vi trekke frem First LEGO league Oslo som er en spennende teknologiturneringen for ungdom, Grønmo golfklubb med prosjektet “Golf mot rus”, samt Norsk Forening for Williams Syndrom som ønsket støtte til at sine medlemmer kunne reise rundt i nærområdet og underholde med sin musikk på eldrehjem. Vi gleder oss til å kunne hjelpe flere spennende tiltak i 2018.

Ønsker du støtte?

Har du et tiltak du ønsker støtte til? Vi deler årlig ut midler, og ingen tiltak er for små. Så uansett om du er del av et idrettslag eller en lokal strikkeklubb du ønsker støtte til; fyll inn skjemaet under med din kortfattede søknad.

Årets frist har gått ut, og vi har dessverre ikke mulighet til å ta i mot flere søknader for 2018. Neste søknadsfrist er i 2019. 

 

Årlig søknadsfrist: 1. september

Årlig tildeling av midler: Oktober

Ved eventuelle spørsmål rundt prosessen, ta kontakt med Elisabeth Juell. 

SØK OPSAHLFONDET